Xem ngay

Học Inventor online free - Giới thiệu tổng quát
Revit Tips: Dựng tường dưới gầm cầu thang
Revit Tips: Tạo thư viện Wall Tag có tham biến kích thước
Revit for Beginners: Tạo dãy hốc thủng trên tường cong
Revit for Beginners: chiếc khóa và lệnh Align
Revit for Beginners: loại bỏ Structural Plan khi tạo cao trình mới.
Revit for Beginners: Bài 6 Phần 2: Vẽ dầm
Revit Tips: Tạo thư viện dùng tham biến chia sẻ để ghi nhãn
Revit Tips: Ghi chú dẫn tại khung nhìn 3D
Revit Tips: Cho hiển thị ký hiệu hình cắt tại hai đầu đường cắt
Revit Tips - Chọn tỷ lệ khung nhìn để hiển thị ký hiệu hình cắt
Revit Tips: xử lý đầu tường để tách hai bức tường tạo giật cấp
Lại bàn về sự học
Lại bàn về sự học
Lại bàn về sự học
Dùng sàn kết cấu làm mái để vẽ cốt thép trong Revit Structure
Kiểm tra chiều dài dầm và vẽ cốt thép tại đầu dầm giao nhau
Revit Tips: tạo đoạn nối lan can cầu thang lên các tầng
Revit Tips: Gốc tọa độ Revit khi chuyển sang Navisworks
Revit Tips: Xử lý đầu tường che lấp cột
Chọn chế độ hiển thị thanh cốt thép trong Revit Structure
Revit Tips: Dựng tòa nhà có nhiều đơn nguyên, cao độ khác nhau
Thực hành Revit Structure
Revit Tips: Thay đổi kiểu đường nét Crop Region và in được
Sách học SolidWorks 2009
Hướng dẫn sử dụng AutoCAD nâng cao

THIẾT KẾ 3D Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.