Xem ngay

Download các phần mềm Revit 2011

Direct Downloads:
Mỗi tệp khoảng hơn 2GB

Revit Architecture 2011: 
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RAC/RAC2011.exe

Revit MEP 2011:
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RME/RME2011.exe

Revit Structure 2011:
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2011RST/RST2011.exe


Help Documentation - tài liệu hướng dẫn sử dụng:

Revit Architecture 2011:
http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/ENU/index.html

Revit MEP 2011:
http://docs.autodesk.com/RVTMPJ/2011/ENU/index.html

Revit Structure 2011:
http://docs.autodesk.com/REVITST/2011/ENU/index.html

1 nhận xét:

THIẾT KẾ 3D Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.