Xem ngay

Tạo mô hình 3D trong SketchUp từ hình AutoCAD 2D

Chúng ta đã có một bản vẽ mặt bằng tầng bằng AutoCAD như hình dưới.

1- làm sạch các lớp không cần thiết như kích thước, mặt cắt v.v.., chỉ để lại tường bao và cửa. Dùng lệnh Export, xuất ra dưới dạng tệp DXF.

2- chạy chương trình SketchUp và dùng lệnh "File->Import", chọn tệp DXF. Chọn trong mục "Options...",đơn vị tỷ lệ chọn inches hoặc mm (tùy ý).
5- Dùng lệnh push-pull đùn các mặt thành tường.

6- Sau khi có tường, chúng ta gắn cửa và đồ nộ thất.

7- Tiếp theo là ghi kích thước.Kết quả chúng ta được một bản vẽ 3D của SketchUp.
Chúc các bạn thành công.

Source:cadstd.com

1 nhận xét:

THIẾT KẾ 3D Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.